Fisiologics

Menu:


Marc Martí Alabart
n.col 6198
Diana Martorell Solé
n.col 5994
Avda. Marià Jolonch, 19-21 (Baixos)
Tel: 973.39.28.18 AGRAMUNT


Enllaços d'interés:

Col.legi fisioteràpia

Farmàcia Martorell (Cervera)

QUÈ ÉS LA FISIOTERÀPIA?

La fisioteràpia és una branca de les ciències de la salut que té com a finalitat la millora funcional de la persona, així com prevenir i tractar les seves deficiències i discapacitats.
L’objectiu de la fisioteràpia és que el pacient recuperi les capacitats motrius o bé reeduqui la funcionalitat tot assolint el màxim nivell d’autonomia possible en l’activitat física, laboral i de lleure.

INDICACIONS:
- Fisioteràpia en traumatologia
- Fisioteràpia en reumatologia
- Fisioteràpia en geriatria
- Fisioteràpia en pediatria
- Fisioteràpia respiratòria
- Fisioteràpia esportiva
- Fisioteràpia general
- Fisioteràpia en obstetrícia i ginecologia

TÈCNIQUES DE FISIOTERÀPIA:
- Massatge (esportiu, relaxant, nadons, …)
- Reeducació postural
- Cadenes fisiològiques
- Tècniques propioceptives
- Termoterapia i crioteràpia
- Electroterapia (TENS, interferencials, electroestimulació muscular, ultrasó…)
- Embenats funcionals i embenats neuromusculars o kinesiotape.